Art. 218. Infracţiuni de audienţă

(1) Dacă în cursul şedinţei se săvârşeşte o infracţiune, preşedintele o constată şi îl identifică pe făptuitor. Procesul-verbal întocmit se trimite procurorului. (2) Instanţa poate, în condiţiile legii penale, să dispună şi reţinerea făptuitorului.