Art. 639. Înscrisurile autentice notariale

(1) Actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă, lichidă şi exigibilă constituie titlu executoriu. În lipsa originalului, titlul executoriu îl poate constitui duplicatul sau copia legalizată de pe exemplarul din arhiva notarului public. (2) În cazul anulării… Read moreArt. 639. Înscrisurile autentice notariale