Art. 820. Înştiinţarea debitorului şi a terţului dobânditor

Executorul judecătoresc va comunica o copie de pe încheierea de încuviinţare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată de executor pentru conformitate cu originalul… Read moreArt. 820. Înştiinţarea debitorului şi a terţului dobânditor