Art. 856. Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului

(1) Odată cu predarea către adjudecatar a unui exemplar al actului de adjudecare, executorul judecătoresc va solicita de îndată, din oficiu, intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate al adjudecatarului, pe cheltuiala acestuia, chiar şi în cazul în care… Read moreArt. 856. Intabularea dreptului de proprietate şi punerea în posesie a adjudecatarului