Art. 815. Întinderea urmăririi

(1) Urmărirea silită imobiliară se întinde de plin drept şi asupra bunurilor accesorii imobilului, prevăzute de Codul civil, precum şi asupra fructelor şi veniturilor acestuia. (2) Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.