Art. 613. Judecarea acţiunii în anulare

(1) Curtea de apel va judeca acţiunea în anulare în completul prevăzut de lege pentru judecata în primă instanţă. (2) Întâmpinarea este obligatorie. Dispoziţiile art. 205-208 sunt aplicabile în mod corespunzător. (3) Admiţând acţiunea, curtea de apel va anula hotărârea… Read moreArt. 613. Judecarea acţiunii în anulare