Art. 386. Judecarea cauzei

(1) Primind dosarul, instanţa va fixa termenul de judecată, dat în cunoştinţă părţilor, care nu va putea fi mai lung de 15 zile de la data primirii dosarului. (2) La acest termen, instanţa va putea hotărî, pentru motive temeinice şi… Read moreArt. 386. Judecarea cauzei