Art. 94. Judecătoria

Judecătoriile judecă: în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: a) cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege… Read moreArt. 94. Judecătoria