Art. 18. Limba desfăşurării procesului

(1) Procesul civil se desfăşoară în limba română. (2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii. (3) Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu… Read moreArt. 18. Limba desfăşurării procesului