Art. 828. Locaţiunea şi cesiunea de venituri

(1) Închirierile sau arendările, precum şi cesiunile de venituri făcute de debitor sau terţul dobânditor după data notării urmăririi nu vor fi opozabile creditorului urmăritor şi adjudecatarului. (2) Închirierile sau arendările anterioare notării sunt opozabile, în condiţiile legii, atât creditorilor… Read moreArt. 828. Locaţiunea şi cesiunea de venituri