Art. 778. Menţinerea sau încetarea unor contracte

(1) Locaţiunile şi celelalte acte juridice privitoare la bunul adjudecat rămân în fiinţă sau, după caz, încetează potrivit legii. În toate cazurile, adjudecatarul nu este ţinut să respecte locaţiunea sau un alt act juridic atunci când preţul convenit este mai… Read moreArt. 778. Menţinerea sau încetarea unor contracte

Art. 859. Menţinerea sau încetarea unor contracte

(1) Locaţiunea şi celelalte acte juridice privitoare la imobilul adjudecat rămân în fiinţă sau, după caz, încetează, potrivit dispoziţiilor art. 828 alin. (1) şi (2). (2) Plăţile făcute înainte de scadenţă de către locatar sau alte persoane interesate sunt supuse… Read moreArt. 859. Menţinerea sau încetarea unor contracte