Art. 624. Modalităţi de executare

Executarea silită se efectuează prin: urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor; predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deţinute… Read moreArt. 624. Modalităţi de executare