Art. 487. Motivarea recursului

(1) Recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs, în afară de cazurile prevăzute la art. 470 alin. (5), aplicabile şi în recurs. (2) În cazurile în care Ministerul Public a participat în proces, se va depune o copie… Read moreArt. 487. Motivarea recursului