Art. 348. Noţiune şi feluri

(1) Constituie mărturisire recunoaşterea de către una dintre părţi, din proprie iniţiativă sau în cadrul procedurii interogatoriului, a unui fapt pe care partea adversă îşi întemeiază pretenţia sau, după caz, apărarea. (2) Mărturisirea este judiciară sau extrajudiciară.