Art. 795. Obiectul urmăririi

Fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini aparţinând debitorului nu se pot urmări decât pe bază de titluri executorii; ele se pot însă sechestra, potrivit dispoziţiilor art. 952 şi următoarele.

Art. 800. Obiectul urmăririi

(1) Se pot urmări toate veniturile prezente şi viitoare ale imobilelor ce sunt proprietatea debitorului sau asupra cărora el are un drept de uzufruct. (2) De asemenea, se pot urmări şi veniturile debitorului arendaş sau chiriaş provenite din exploatarea imobilelor… Read moreArt. 800. Obiectul urmăririi

Art. 813. Obiectul urmăririi

(1) Sunt supuse urmăririi silite imobiliare bunurile imobile. (2) Pot forma obiectul urmăririi silite imobiliare şi dreptul de uzufruct asupra unui imobil, precum şi dreptul de superficie. (3) Dreptul de servitute poate fi urmărit silit numai odată cu fondul dominant… Read moreArt. 813. Obiectul urmăririi