Art. 302. Obligaţia de verificare a înscrisului

(1) Când una dintre persoanele menţionate la art. 301 contestă scrierea sau semnătura ori declară că nu le cunoaşte, instanţa va proceda la verificarea înscrisului prin: compararea scrierii şi semnăturii de pe înscris cu scrierea şi semnătura din alte înscrisuri… Read moreArt. 302. Obligaţia de verificare a înscrisului