Art. 596. Onorariul arbitrilor

(1) Tribunalul arbitral poate evalua, în mod provizoriu, cuantumul onorariilor arbitrilor şi poate obliga părţile să consemneze, potrivit dispoziţiilor sale, suma respectivă prin contribuţie egală. (2) Părţile pot fi obligate solidar la plată. (3) Dacă pârâtul nu îşi îndeplineşte obligaţia… Read moreArt. 596. Onorariul arbitrilor