Art. 545. Organizarea arbitrajului de un terţ

Părţile pot conveni ca arbitrajul să fie organizat de o instituţie permanentă de arbitraj, potrivit titlului VII din prezenta carte, sau de o altă entitate ori de o persoană fizică. În aceste cazuri, soluţionarea litigiului este încredinţată unor arbitri, numiţi… Read moreArt. 545. Organizarea arbitrajului de un terţ