Art. 581. Participarea terţilor

(1) Terţii pot participa la procedura arbitrală în condiţiile art. 61-77, dar numai cu acordul lor şi al tuturor părţilor. Cu toate acestea, intervenţia accesorie este admisibilă şi fără îndeplinirea acestei condiţii. (2) Dispoziţiile art. 580 se aplică în mod… Read moreArt. 581. Participarea terţilor