Art. 645. Părţile

(1) Sunt părţi în procedura de executare silită creditorul şi debitorul. (2) Calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricând în cursul executării silite, potrivit legii. În acest caz, actele de executare îndeplinite până la data transmiterii calităţii… Read moreArt. 645. Părţile