Art. 746. Păstrarea bunurilor sechestrate

(1) Bunurile sechestrate se lasă, cu acordul creditorului, în depozitul debitorului sau al terţului deţinător ori pot fi luate în depozit de creditor, dacă debitorul nu se opune. (2) Dacă există pericolul ca debitorul sau terţul deţinător să înstrăineze, să… Read moreArt. 746. Păstrarea bunurilor sechestrate