Art. 882. Plata creanţelor condiţionale

(1) Atunci când condiţia este rezolutorie, nu se va putea elibera creditorului suma cuvenită, decât dacă acesta va da o cauţiune sau va constitui o ipotecă în favoarea celor care ar trebui să se folosească de această sumă în cazul… Read moreArt. 882. Plata creanţelor condiţionale