Art. 471(1). Pregătirea judecăţii apelului

(1) Preşedintele instanţei de apel sau persoana desemnată de acesta, îndată ce primeşte dosarul, va lua măsuri în vederea repartizării aleatorii la un complet de judecată. (2) În cazul în care cererea de apel nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege,… Read moreArt. 471(1). Pregătirea judecăţii apelului