Art. 248. Procedura de soluţionare

(1) Instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. (2) În cazul în… Read moreArt. 248. Procedura de soluţionare

Art. 954. Procedura de soluţionare

(1) Cererea de sechestru asigurător se adresează instanţei care este competentă să judece procesul în prima instanţă. Creditorul nu este dator să individualizeze bunurile asupra cărora solicită să se înfiinţeze sechestrul. (2) Instanţa va decide de urgenţă în camera de… Read moreArt. 954. Procedura de soluţionare

Art. 999. Procedura de soluţionare

(1) În vederea judecării cererii, părţile vor fi citate conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se va comunica o copie de pe cerere şi de pe actele care o însoţesc. Întâmpinarea nu este obligatorie. (2) Ordonanţa… Read moreArt. 999. Procedura de soluţionare