Art. 890. Procesul-verbal de îndeplinire a executării

(1) Despre îndeplinirea executării obligaţiilor prevăzute în prezentul capitol, executorul va încheia un proces-verbal în condiţiile art. 679, stabilind totodată cheltuielile de executare pe care urmează să le plătească debitorul. (2) Procesul-verbal va fi comunicat părţilor, iar un exemplar va… Read moreArt. 890. Procesul-verbal de îndeplinire a executării