Art. 773. Procesul-verbal de licitaţie

(1) După închiderea licitaţiei, executorul judecătoresc va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul acesteia. Acest proces-verbal va cuprinde, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 679, sub sancţiunea nulităţii: a) arătarea locului, datei şi orei când licitaţia a… Read moreArt. 773. Procesul-verbal de licitaţie

Art. 847. Procesul-verbal de licitaţie

(1) Executorul va întocmi un proces-verbal despre desfăşurarea şi rezultatul fiecărei licitaţii, care va cuprinde: a) locul, data şi ora când s-a ţinut licitaţia; b) numele executorului judecătoresc; c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului,… Read moreArt. 847. Procesul-verbal de licitaţie