Art. 744. Procesul-verbal de sechestru

(1) Efectuarea sechestrului se va constata de îndată într-un proces-verbal care va prevedea, în afara datelor şi menţiunilor prevăzute la art. 679 alin. (1), următoarele: a) somaţia de plată făcută verbal debitorului şi răspunsul lui, dacă a fost prezent; b)… Read moreArt. 744. Procesul-verbal de sechestru