Art. 322. Reascultarea şi confruntarea martorilor

(1) Martorii pot fi din nou întrebaţi, dacă instanţa găseşte de cuviinţă. (2) Martorii ale căror declaraţii nu se potrivesc pot fi confruntaţi. (3) Abrogat prin L. nr. 310/2018