Art. 232. Redactarea încheierii de şedinţă

(1) Pe baza notelor de şedinţă, iar dacă este cazul şi a înregistrărilor efectuate, grefierul redactează încheierea de şedinţă. (2) Încheierea se redactează de grefier în cel mult 3 zile de la data şedinţei de judecată.