Art. 234. Reguli aplicabile

(1) Dispoziţiile privitoare la deliberare, opinie separată, precum şi orice alte dispoziţii referitoare la hotărârile prin care instanţa se dezînvesteşte de judecarea fondului cererii se aplică în mod corespunzător şi încheierilor. (2) În cazul în care încheierile pronunţate de instanţă… Read moreArt. 234. Reguli aplicabile

Art. 536. Reguli aplicabile

(1) Dispoziţiile art. 527-535 referitoare la procedura necontencioasă se completează cu dispoziţiile de procedură contencioasă, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu natura necontencioasă a cererii. (2) Materiile necontencioase cu privire la care legea prevede o procedură… Read moreArt. 536. Reguli aplicabile

Art. 971. Reguli aplicabile

(1) Soluţionarea cererii, executarea măsurii, desfiinţarea şi ridicarea popririi asigurătorii se vor efectua potrivit dispoziţiilor art. 954-959, care se aplică în mod corespunzător. (2) În cererea de poprire bancară creditorul nu este dator să individualizeze terţii popriţi cu privire la… Read moreArt. 971. Reguli aplicabile