Art. 911. Reguli speciale de executare

(1) Dacă în termen de o lună de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 906 alin. (2) debitorul nu execută obligaţia sa, executorul judecătoresc va proceda la executarea silită. (2) Executarea se va efectua în prezenţa unui reprezentant al direcţiei… Read moreArt. 911. Reguli speciale de executare