Art. 409. Renunţarea în căile de atac

(1) Când renunţarea este făcută în instanţa de apel, hotărârea primei instanţe va fi anulată în tot sau în parte, în măsura renunţării, dispoziţiile art. 408 aplicându-se în mod corespunzător. (2) Când renunţarea este făcută în căile extraordinare de atac,… Read moreArt. 409. Renunţarea în căile de atac