Art. 404. Renunţarea la calea de atac în faţa primei instanţe

(1) Partea prezentă la pronunţarea hotărârii poate renunţa, în condiţiile legii, la calea de atac, făcându-se menţiune despre aceasta într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de grefier. (2) Renunţarea se poate face şi ulterior pronunţării, chiar şi după declararea căii… Read moreArt. 404. Renunţarea la calea de atac în faţa primei instanţe