Art. 83. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice

(1) În faţa primei instanţe, în apel, precum şi în recurs, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar. Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra excepţiilor procesuale… Read moreArt. 83. Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice