Art. 84. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice

(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii. (2) Abrogat prin L. nr. 310/2018. (3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi entităţilor arătate la… Read moreArt. 84. Reprezentarea convenţională a persoanelor juridice