Art. 710. Repunerea în termenul de prescripţie

(1) După împlinirea termenului de prescripţie, creditorul poate cere repunerea în acest termen numai dacă a fost împiedicat să ceară executarea datorită unor motive temeinice. (2) Cererea de repunere în termen se introduce la instanţa de executare competentă, în termen… Read moreArt. 710. Repunerea în termenul de prescripţie