Art. 763. Restrângerea formalităţilor de publicitate

(1) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 762, în cazul în care executarea se face în temeiul unui titlu executoriu privitor la o creanţă a cărei valoare nu depăşeşte 5.000 lei sau atunci când bunurile sunt supuse pieirii, degradării, alterării… Read moreArt. 763. Restrângerea formalităţilor de publicitate