Art. 498. Soluţiile pe care le pot pronunţa alte instanţe de recurs

(1) În cazul în care competenţa de soluţionare a recursului aparţine tribunalului sau curţii de apel şi s-a casat hotărârea atacată, rejudecarea procesului în fond se va face de către instanţa de recurs, fie la termenul la care a avut… Read moreArt. 498. Soluţiile pe care le pot pronunţa alte instanţe de recurs