Art. 397. Soluţionarea cauzei

(1) Instanţa este obligată să se pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut, dacă legea nu prevede altfel. (2) Dacă cererea are ca obiect pretenţii privitoare la obligaţia de întreţinere,… Read moreArt. 397. Soluţionarea cauzei