Art. 360. Soluţionarea cererii

(1) Cererea se va îndrepta, înainte de judecată, la judecătoria în circumscripţia căreia se află martorul sau obiectul constatării, iar în timpul judecăţii, la instanţa care judecă procesul în prima instanţă. (2) Partea va arăta în cerere probele a căror… Read moreArt. 360. Soluţionarea cererii

Art. 931. Soluţionarea cererii

(1) La termenul de judecată, instanţa va verifica dacă soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza acordului lor şi, în caz afirmativ, va pronunţa divorţul, fără a face menţiune despre culpa soţilor. Prin aceeaşi hotărâre, instanţa va lua act de… Read moreArt. 931. Soluţionarea cererii

Art. 1031. Soluţionarea cererii

(1) Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală. (2) În cazul în care nu se primeşte niciun răspuns de la partea interesată… Read moreArt. 1031. Soluţionarea cererii

Art. 1106. Soluţionarea cererii

(1) Cererea de încuviinţare a executării se soluţionează prin hotărâre, după citarea părţilor. (2) În cazul în care hotărârea străină conţine soluţii asupra mai multor capete de cerere, care sunt disociabile, încuviinţarea poate fi acordată separat. (3) Executarea hotărârii străine… Read moreArt. 1106. Soluţionarea cererii