Art. 190. Stabilirea amenzii şi despăgubirii

Abaterea săvârşită, amenda şi despăgubirea se stabilesc de către instanţa în faţa căreia s-a săvârşit fapta sau, după caz, de către preşedintele instanţei de executare, prin încheiere executorie, care se comunică celui obligat, dacă măsura a fost luată în lipsa… Read moreArt. 190. Stabilirea amenzii şi despăgubirii