Art. 837. Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi

(1) Executorul va fixa preţul imobilului, care va fi preţul de pornire a licitaţiei, la valoarea stabilită conform art. 836, prin încheiere definitivă, dată fără citarea părţilor. (2) Separat de preţul imobilului se va determina şi valoarea drepturilor de uzufruct,… Read moreArt. 837. Stabilirea preţului imobilului şi a valorii altor drepturi