Art. 860. Stingerea acţiunilor contra adjudecatarului

(1) Orice cerere de evicţiune, totală sau parţială, privind imobilul adjudecat este definitiv stinsă. (2) În cazul imobilelor înscrise pentru prima dată în cartea funciară, în condiţiile art. 829 alin. (2), cererea de evicţiune se va prescrie în termen de… Read moreArt. 860. Stingerea acţiunilor contra adjudecatarului