Art. 1020. Declaraţiile părţilor. Stingerea litigiului

(1) În cazul în care creditorul declară că a primit plata sumei datorate, instanţa ia act de această împrejurare printr-o încheiere definitivă, prin care se dispune închiderea dosarului. (2) Când creditorul şi debitorul ajung la o înţelegere asupra plăţii, instanţa… Read moreArt. 1020. Declaraţiile părţilor. Stingerea litigiului