Art. 965. Strămutarea sechestrului

(1) Pentru motive temeinic justificate, la cererea debitorului sau, după caz, a creditorului, instanţa care a dispus sechestrul asigurător poate încuviinţa schimbarea navei sechestrate cu alta. (2) Dispoziţiile art. 961 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.