Art. 412. Suspendarea de drept

(1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: prin decesul uneia dintre părţi, până la introducerea în cauză a moştenitorilor, în afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora; prin interdicţia judecătorească sau punerea sub… Read moreArt. 412. Suspendarea de drept