Art. 484. Suspendarea executării

(1) Recursul suspendă de drept executarea hotărârii în cauzele privitoare la desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări cu aşezare fixă, precum şi în cazurile anume prevăzute de lege. (2) La cererea recurentului formulată în condiţiile art. 83 alin…. Read moreArt. 484. Suspendarea executării

Art. 701. Suspendarea executării

(1) Executarea silită se suspendă în cazurile în care aceasta este prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanţă. (2) Executarea se suspendă şi la cererea creditorului urmăritor de către executorul judecătoresc. (3) Pe perioada suspendării executării, actele de… Read moreArt. 701. Suspendarea executării

Art. 719. Suspendarea executării

(1) Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere… Read moreArt. 719. Suspendarea executării

Art. 1045. Suspendarea executării

(1) Executarea hotărârii de evacuare nu va putea fi suspendată. Cu toate acestea, în cazul evacuării pentru neplata chiriei sau a arenzii se va putea dispune suspendarea executării hotărârii în cadrul contestaţiei la executare sau a apelului exercitat de către… Read moreArt. 1045. Suspendarea executării