Art. 68. Formularea cererii. Termene

(1) Oricare dintre părţi poate să cheme în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea unei cereri separate, aceleaşi drepturi ca şi reclamantul. (2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel… Read moreArt. 68. Formularea cererii. Termene

Art. 73. Formularea cererii. Termene

(1) Cererea va fi făcută în forma prevăzută pentru cererea de chemare în judecată. (2) Cererea făcută de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe. (3) Cererea făcută… Read moreArt. 73. Formularea cererii. Termene

Art. 715. Termene

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când: contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă; cel interesat a… Read moreArt. 715. Termene

Art. 1078. Termene

Când o persoană aflată în străinătate trebuie să respecte un termen procedural în faţa autorităţilor judiciare sau administrative române, este suficient ca cererea sa să parvină în ultima zi a termenului la o reprezentanţă diplomatică sau consulară română.