Art. 371. Termenul administrării probelor

(1) Pentru administrarea probelor de către avocaţi instanţa va stabili un termen de până la 6 luni, ţinând seama de volumul şi complexitatea acestora. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi prelungit dacă în cursul administrării probelor: se… Read moreArt. 371. Termenul administrării probelor