Art. 857. Transmiterea proprietăţii imobilului

(1) Prin adjudecarea imobilului adjudecatarul devine proprietar. De la această dată, adjudecatarul are dreptul la fructe şi venituri, datorează dobânzile până la plata integrală a preţului şi suportă toate sarcinile imobilului. (2) Prin intabulare, adjudecatarul dobândeşte dreptul de a dispune… Read moreArt. 857. Transmiterea proprietăţii imobilului